Litania do świętego Stefana

przez | 16 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętego Stefana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święto Maryjo Królowo Nieba i Ziemi,

Święta Maryjo Królowo wszystkich świętych,

Święty Stefanie pierwszy królu Węgier,

Święty Stefanie, wierny sługo Boży,

Święty Stefanie, czcicielu Matki Bożej,

Któremu z Nieba nadano to imię,

Którego Bóg w łonie matki wybrał do życia wiecznego,

Którego Bóg wybrał na króla,

Którego Bóg apostołem ogłosił,

Którego Bóg wybrał obrońcą Kościoła Świętego,

Któremu na pomoc anioł zstąpił z niebios,

Królu wybrany z woli Bożej,

Głosicielu chrześcijaństwa,

Ewangelizatorze pogan,

Kaznodziejo prawdziwej wiary,

Miłośniku pokoju,

Zwycięzco swych wrogów,

Wspomożycielu ubogich,

Opiekunie chorych,

Cudzie pokory,

Wzorze pojednania i wybaczania,

Ucieleśnienie miłości chrześcijańskiej,

Żywy obrazie niewinności,

Zwierciadło książęcej sprawiedliwości,

Prosimy, abyś szerzył wiarę rzymsko-katolicką, prosimy Cię wysłuchaj nas.

Abyś zapewnił nam życie w pokoju i zgodzie,

Aby złe zamiary wrogów naszej Ojczyzny obróciły się wniwecz,

Abyś sprowadził krzywowierców na znajomość prawdziwej wiary,

Abyś dopomógł zbudować zrozumienie i wspólne wartości pomiędzy zakonami, a poddanymi,

Abyśmy dawną gorliwość odnowili w sobie,

Abyś błogosławił nasz kraj, bronił od złego i utrzymywał w pokoju,

Abyś orędował za nami wszystkimi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Królu Stefanie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Módlmy się. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, daj Kościołowi

Twojemu, aby miał w niebie chwalebnego obrońcę w świętym Stefanie, Twoim

Wyznawcy, który królując na ziemi był jego krzewicielem.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. .