Koronka do świętej Klary

przez | 16 sierpnia, 2023

Na początku:
Wierzę w Boga Ojca… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach:

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu
– wspomagaj nas w kontemplacji Bożej Miłości.
Na małych paciorkach:

Święta Klaro miłością seraficką pałająca
– wstawiaj się za nami.

Modlitwa na koniec:

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze
– okaż nam swoją miłość.
Klaro, wyjednaj nam pokój
– Klaro niebiańska, módl się za nami.

O Klaro wierna, Matko święta nasza
– wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.

Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa
– Zbawcy i Odkupiciela naszego.
Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały: Przybądź, o Jezu, pociągnij

nas za sobą, abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły, ze świętymi Twymi na wieki wieków. Amen.