Modlitwa zakończenie epidemii

przez | 15 sierpnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa zakończenie epidemii

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha,

wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie

takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną

tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego

zatrwożenia wolnym zostawał. – Przez Pana naszego, Jezusa

Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen