Litania do świętej Darii

przez | 25 października, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętej Darii

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Dario męczennico,módl się za nami.

Święta Dario otwarta na prawdę,

Święta Dario jaśniejąca mądrością i wiernością prawdziwie,

Święta Dario czcicielko jedynego Boga,

Święta Dario posłuszna natchnieniom Bożym,

Święta Dario ciesząca się łaską świętej wiary,

Święta Dario ochrzczona pod wpływem swego małżonka Chryzanta,

Święta Dario odważnie wyznająca wiarę świętą,

Święta Dario błądzących doprowadzająca do prawdziwej wiary,

Święta Dario przykładzie mocnej nadziei,

Święta Dario miłująca Chrystusa ponad życie,

Święta Dario składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

Święta Dario z Bogiem na modlitwie zjednoczona,

Święta Dario umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Święta Dario cierpliwie znosząca złość oprawców,

Święta Dario podziwu godny wzorze stałości,

Święta Dario zbudowanie dla chrześcijan,

Święta Dario gorliwa apostołko prawdy Bożej,

Święta Dario ozdobo chrześcijańskich kobiet,

Święta Dario ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,

Święta Dario ozdobo Kościoła świętego,

Święta Dario chwało bohaterów chrześcijańskich,

Święta Dario potężna orędowniczko u Boga,

patronko cierpiących,

patronko umierających z Chrystusem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Do ciebie, Panie lgnie moja dusza,

W: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, niech nas wspiera modlitwa

męczenników twoich Chryzanta i Darii, abyśmy zawsze doznawali

pomocy od tych, których czcią otaczamy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.