Modlitwa do świętego Antoniego Marii Klareta

przez | 24 października, 2023

Modlitwa do świętego Antoniego Marii Klareta

Modlitwa do św. Antoniego Marii Klareta Panie, nasz Boże, który ustanowiłeś

świętego Antoniego Marię Klareta założycielem naszego Zgromadzenia i napełniłeś

go żarliwą miłością w trudach, oszczerstwach i cierpieniach;

spraw, prosimy, abyśmy naśladując jego nauczanie i przykład świętego życia, zabiegali

usilnie o zbawienie ludzi i wszędzie głosili Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Antoniego Marii Klareta

Boże, który dałeś św. Antoniemu cudowną miłość i cierpliwość w nawracaniu

ludzi, spraw, abyśmy dzięki niemu potrafili odnaleźć Twoje Królestwo i wytrwale

pracowali w Chrystusie dla dobra naszych bliźnich. Amen.

Modlitwa do świętego Antoniego Marii Klareta

Święty Antoni Mario Klarecie, który tu na ziemi niosłeś pociechę cierpiącym, a także byłeś

pełen miłości i serdecznego współczucia dla chorych, módl się za mnie teraz, kiedy

odbierasz już nagrodę za swoje szlachetne czyny.

Skieruj swoje miłosierne spojrzenie na… (imię chorej osoby) i wyproś dla niej/niego łaskę

uzdrowienia, jeżeli taka jest wola Boża. Weź na siebie moje starania.

Zwróć się do Niepokalanego Serca Maryi z prośbą o Jej przemożne wstawiennictwo, dzięki

któremu udzielona mi zostanie ta upragniona łaska wraz z błogosławieństwem, które umocni moje kroki na drodze życia.

Bądź przy mnie w godzinie śmierci i doprowadź mnie szczęśliwie do bram wieczności. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu.