Litania do świętej Joanny d’Arc

przez | 2 czerwca, 2023
modlitwa

modlitwa

Litania do świętej Joanny d’Arc

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Joanno d’Arc, urodzona, by walczyć o wolność Ojczyzny,

Święta Joanno d’Arc, wzorze dziewic,

Święta Joanno d’Arc, świątynio najdoskonalszej pokory,

Święta Joanno d’Arc, wzorze odwagi,

Święta Joanno d’Arc, przykładzie siły i wytrwałości,

Święta Joanno d’Arc, niepokonana miłośniczko czystości,

Święta Joanno d’Arc, zwierciadło cnót wszelakich,

Święta Joanno d’Arc, odwiedzana przez aniołów i świętych,

Święta Joanno d’Arc, nawołująca rodaków do wiary i lojalności,

Święta Joanno d’Arc, trzy razy śmiertelnie ranna,

Święta Joanno d’Arc, trzy razy cudownie uzdrowiona,

Święta Joanno d’Arc, odważna obrończyni swojego kraju,

Święta Joanno d’Arc, wzorze doskonałej wierności i miłości,

Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o skandaliczne przestępstwa,

Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o herezję i apostazję,

Święta Joanno d’Arc, fałszywie oskarżona o czary i bałwochwalstwa,

Święta Joanno d’Arc, podtrzymywana na duchu przez aniołów i świętych,

Święta Joanno d’Arc, któraś znosiła furię swoich oskarżycieli,

Święta Joanno d’Arc, któraś wołała upokorzenie i śmierć niż negację prawdy,

Święta Joanno d’Arc, któraś nawróciła świadków swego męczeństwa,

Święta Joanno d’Arc, patronko narodu francuskiego,

Święta Joanno d’Arc, patronko młodzieży,

Święta Joanno d’Arc, patronko patriotów,

Święta Joanno d’Arc, ostojo fałszywie oskarżonych,

Święta Joanno d’Arc, opiekunko matek rodzących,

Święta Joanno d’Arc, nowe Światło Kościoła,

Święta Joanno d’Arc, która nawet po śmierci inspirujesz ludzi do miłości Ojczyzny,

Święta Joanno d’Arc, która ożywiasz wiarę i odwagę wiernych,

Święta Joanno d’Arc, której imię jest czczone w niebie i straszne dla piekieł,

Święta Joanno d’Arc, sławna przez cuda najwspanialsze,

Święta Joanno d’Arc, która królujesz w chwale,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Joanno d’Arc,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, udziel nam przebaczenia naszych grzechów, a

przez wstawiennictwo Świętej Joanny d’Arc, dziewicy i męczennicy, która

zawsze jest miłą w Twoich oczach dla jej niezwykłej

czystości i heroiczności wszystkich cnót. Amen.