Litania Ostrobramska

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, módl się za nami.
Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią,
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy,
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy,
Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie,

Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza,

Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży,
Matko z wierszy Adamowych, Adamowych filareckich pieśni,
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu,

Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich,
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich,
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino,

Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem,
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią,
Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione… Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,

Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną, Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.

Amen.