Modlitwa do świętego Edwarda

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Edwarda

Boże, któryś świętego króla, Wyznawcę Twojego, chwałą wiekuistą ukoronować raczył, daj nam łaskawie, prosimy, tak go uczcić na ziemi, abyśmy z nim panować mogli w Niebie.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do świętego Edwarda

Przesławny święty Edwardzie, okazywałeś oddanie Bogu cierpliwie, łagodnie i z hojnością.

Daj mi służyć, abym jak Ty umacniał

Królestwo Boże swoją cierpliwą modlitwą i dobroczynnością.

Wstaw się za moją prośbą, która mnie samemu wydaje się niemożliwa do spełnienia (podaj swoją prośbę).

Ufny w Twoje wstawiennictwo, składam swą prośbę w Twoich rękach.

Amen.