Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

przez | 15 września, 2022

Modlitwa błagalna do Matki Bożej Bolesnej

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za

boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod krzyżem Jezusa.

Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym sercem

Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew mękę, rany i śmierć

Jezusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa

i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.

Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą

ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem

przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż

mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.