Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

przez | 15 września, 2022

Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem, naucz nas trwać

mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii.

Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie

marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym

Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj

Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę

Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością

każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie

w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.