Modlitwa do świętego Jana Gabriela Perboyre

przez | 15 września, 2022

Modlitwa do świętego Jana Gabriela Perboyre

Święty Janie Gabrielu Perboyre, prezbiterze męczenniku, racz wejrzeć na modlitwę Kościoła, któremu

całe życie służyłeś. Prosimy Cię o łaskę oddalenia od nas epidemii koronawirusa, która

pustoszy ludzkość, a która wzięła swe źródło z miejsc uświęconych Twoją posługą

misyjną i męczeńską śmiercią. Przez miłość do Rodziny Kościoła, prosimy

Cię o ratunek dla wszystkich zarażonych, o siły i cierpliwość dla zaangażowanych w

posługę medyczną, o światło Ducha Świętego dla sprawujących władzę

starających się opanować sytuację, o pokój serca dla przeżywających trwogę.

Wyproś łaskę wiecznego szczęścia dla tych, którzy odeszli do wieczności w

wyniku tej pandemii, pociesz nadprzyrodzoną nadzieją ich rodziny.

Niech Twoja ofiarna, męczeńska śmierć przez uduszenie na

chińskiej ziemi uprosi nam u Boga łaskę uwolnienia od pandemii i siejącej śmierć, trwogę,

niepewność w świecie nas otaczającym.

Razem z Tobą we wspólnocie Kościoła, którą wzorem Zbawiciela

umiłowałeś do końca, wzywamy dziś orędownictwa Wniebowziętej Matki Kościoła

w słowach: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od

wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.