Litania do Matki Bożej Bolesnej

przez | 14 września, 2022

Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca,

Matko Bolesna,

Matko płacząca,

Matko żałosna,

Matko opuszczona,

Matko stroskana,

Matko mieczem przeszyta,

Matko w smutku pogrążona,

Matko trwogą przerażona,

Matko sercem do krzyża przybita,

Matko najsmutniejsza,

Krynico lez obfitych,

Opoko stałości,

Nadziejo opuszczonych,

Tarczo uciśnionych,

Wspomożenie wiernych,

Lekarko chorych,

Umocnienie słabych,

Ucieczko umierających,

Korono Męczenników,

Światło Wyznawców,

Perło panieńska,

Radości Świętych Pańskich,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W: A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego

na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył

razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w jego zmartwychwstaniu.

Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.