Litania do świętego Gemmy Galgani

Litania do świętego Gemmy Galgani

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Gemmo, oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego,

Święta Gemmo, kwiecie Męki Jezusa Chrystusa,
Święta Gemmo, miłośniczko ran Chrystusa,
Święta Gemmo, oddana całkowicie Bogu i bliźniemu,

Święta Gemmo, posłuszna woli Bożej,
Święta Gemmo, cuda Męki Pańskiej medytująca,
Święta Gemmo, do kroczenia ścieżkami świętości

swoim przykładem innych zachęcająca,

Święta Gemmo, dobrocią serca innych urzekająca,
Święta Gemmo, w obliczu cierpienia męstwem błyszcząca,

Święta Gemmo, w Serce Jezusa się wsłuchująca,
Święta Gemmo, w Oblicze Chrystusa się wpatrująca,

Święta Gemmo, ze św. Gabrielem o Męce Pańskiej rozmawiająca,
Święta Gemmo, w szkole Męki Pańskiej cnoty nabywająca,

Święta Gemmo, rodziców i rodzeństwo miłująca,
Święta Gemmo, cała Chrystusowi oddać się pragnąca,

Święta Gemmo, za głosem Chrystusa podążająca,
Święta Gemmo, w chorobie wytrwale cierpienie znosząca,
Święta Gemmo, w życiu konsekrowanym szczyt miłości znajdująca,

Święta Gemmo, Sanktuarium Lukkijskie ozdabiająca,
Święta Gemmo, w domu żarliwie innym służąca,

Święta Gemmo, kierownikom duchowym posłuszna,
Święta Gemmo, chlubo Toskanii,

Święta Gemmo, nauczycielko pobożności pasyjnej,
Święta Gemmo, wzorze życia kontemplacyjnego,
Święta Gemmo, do kościołów lukkijskich pielgrzymująca.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę,

obrazem Twego ukrzyżowanego Syna,

daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa,

abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.