Modlitwa za umierających w grzechu ciężkim

przez | 4 sierpnia, 2022

Modlitwa za umierających w grzechu ciężkim

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione

bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk

Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś

te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus

własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali.

Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie

Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona

Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia

przez Mękę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i mieczem

przebite Serce Najświętszej Maryi Panny, krew męczenników, wiarę

wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na

przebłaganie za te ogarnięte mrokiem dusze. Spuść na nie w godzinie

śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby

ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą

szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone Miłosierdzie

wyjedna im tę łaskę. Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam

je w Twoim świętym Sercu na ukojenie Jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki wieków. Amen.