Modlitwa witaj o krzyżu

przez | 14 września, 2022

Modlitwa witaj o krzyżu

Witaj, o Krzyżu, dający życie, Tyś niezwyciężonym dowodem litości, o bramo

rajska, pociecho wierzących, o twierdzo Kościoła; Tyś zniszczył zepsucie, pochłonął

i zburzył moc śmierci, a nas podniosłeś z

ziemi do rzeczy niebieskich. Tyś znakiem niezwyciężonym, przeciwnikiem

szatanów, chwałą męczenników, prawdziwą ozdobą Świętych, bramą zbawienia…

Witaj, Krzyżu Pana, który uwolniłeś ludzkość z przekleństwa; Tyś znakiem prawdziwej

radości, Tyś przez swoje podwyższenie obalił wszystkich nieprzyjaciół. O czci najgodniejszy, Tyś

naszym wspomożeniem, Tyś siłą królów, wytrwałością, sprawiedliwych, odrodzeniem grzeszników…

Witaj, Krzyżu bezcenny, przewodniku ślepych, lekarzu chorych, zmartwychwstanie

umarłych, Tyś nas podniósł, gdyśmy upadli w grzech. Ty położyłeś koniec

zepsuciu, a dałeś początek nieśmiertelności; przez

Ciebie my, śmiertelnicy, dostąpiliśmy uczestnictwa w Bóstwie, a szatan

został obalony… Krzyż Twój bezcenny, o Chryste, my dzisiaj czcimy

pocałunkiem naszych warg niegodnych, jesteśmy bowiem grzesznikami.

Śpiewamy na Twoją cześć, o Chryste, bo pozwoliłeś się ukrzyżować; z łotrem wołamy

do Ciebie: “Uczyń nas godnymi Twojego Królestwa!”