Modlitwa do Krzyża Świętego

przez | 14 września, 2022

Modlitwa do Krzyża Świętego

Boże wszechmogący, który poniosłeś śmierć na drzewie osobliwym za moje grzechy – bądź ze mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – ulituj się nade mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – miej litość nad nami.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – ode mnie wszelką broń ostrą.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – wlej we mnie wszelkie dobro.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelkie zło.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – spraw abym doszedł do drogi zbawienia.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie każdy upadek grożący duszy i ciału.
Niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.
Jezusie z Nazaretu ukrzyżowany – ulituj się nade mną.
Spraw, aby zły duch niewidoczny uciekł na wieki, Amen.

Modlitwa do Krzyża Świętego

Na cześć Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa, na cześć Jego Wcielenia, przez które doprowadził nas do życia wiecznego tak prawdziwie jak to, że Jezus Chrystus narodził się w dniu Bożego Narodzenia, a ukrzyżowany został w dniu Wielkiego Piątku: Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… (2 razy).

Amen.

Modlitwa do Krzyża Świętego

Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W Tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą.
Oto Ofiarę dźwigasz świętą,
Która ku sobie wszystko wzywa;
Książę ciemności chciał Jej zaszkodzić
, Ale nic nie ma w Niej swojego.
Chwała niech będzie, Panie Jezu,
Ojcu i Tobie, i Duchowi
Za to, że dziś przez triumf krzyża
Dajesz nam radość wiekuistą.
Amen.

Modlitwa do Krzyża Świętego

Witaj, o Krzyżu, dający życie, Tyś niezwyciężonym dowodem litości, o bramo rajska, pociecho wierzących, o twierdzo Kościoła; Tyś zniszczył zepsucie, pochłonął i zburzył moc śmierci, a nas podniosłeś z ziemi do rzeczy niebieskich. Tyś znakiem niezwyciężonym, przeciwnikiem szatanów, chwałą męczenników, prawdziwą ozdobą Świętych, bramą zbawienia…

Witaj, Krzyżu Pana, który uwolniłeś ludzkość z przekleństwa; Tyś znakiem prawdziwej radości, Tyś przez swoje podwyższenie obalił wszystkich nieprzyjaciół. O czci najgodniejszy, Tyś naszym wspomożeniem, Tyś siłą królów, wytrwałością, sprawiedliwych, odrodzeniem grzeszników…

Witaj, Krzyżu bezcenny, przewodniku ślepych, lekarzu chorych, zmartwychwstanie umarłych, Tyś nas podniósł, gdyśmy upadli w grzech. Ty położyłeś koniec zepsuciu, a dałeś początek nieśmiertelności; przez Ciebie my, śmiertelnicy, dostąpiliśmy uczestnictwa w Bóstwie, a szatan został obalony… Krzyż Twój bezcenny, o Chryste, my dzisiaj czcimy pocałunkiem naszych warg niegodnych, jesteśmy bowiem grzesznikami.

Śpiewamy na Twoją cześć, o Chryste, bo pozwoliłeś się ukrzyżować; z łotrem wołamy do Ciebie: “Uczyń nas godnymi Twojego Królestwa!”

Amen.

Modlitwa do Krzyża Świętego

O Krzyżu święty, na którym Chrystus Pan był ukrzyżowany, oto ja, nędzny

grzesznik, do stóp Twoich upadam i całując Twe święte Drzewo, obciążone drogim

skarbem ciała Zbawiciela mojego, przyciskam Cię

do niegodnych ust moich, powtarzam stokrotnie: bądź uczczony, bądź uwielbiony, o

Krzyżu święty, Krzyżu najdroższy Jezusa Chrystusa. Drzewo Twe twarde słodkie

wydaje owoce i woń z niczym nie porównaną.

Tyś ozdobione kwiatami cnót wszystkich.

O Krzyżu święty, zakładzie zbawienia naszego.

Tobie się słuszna cześć od nas należy.

Ty uzdrawiasz choroby duszy i ciała.

Ty sprawiedliwym niebo otwierasz.

Ty grzesznikom przebaczenie wyjednujesz.

O Krzyżu święty! Drzewo Twe ozdobniejsze nad wszystkie cedry,

Krzyżu świetniejszy nad wszystkie blaski świata, jedynie godny naszej

czci i miłości, bądź uwielbiony,bądź pochwalony po wszystkie wieki.

Nie odrzucaj nas, biednych grzeszników, którzy się do Ciebie ze skruszonym sercem i pewną ufnością uciekamy.

Bądź naszym przewodnikiem w życiu, bądź światłem naszym w

ciemnościach, pociechą w utrapieniach, osłodą i podporą w smutkach.

W godzinie śmierci wzmacniaj naszą wiarę, budź w nas nadzieję i rozpalaj

miłość Bożą, abyśmy ożywieni tymi cnotami, pragnęli połączyć się z Panem

naszym Jezusem Chrystusem, który na Tobie zawieszony umarł z miłości ku nam.

O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie

myśli moje, a spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę moje cierpienia.

O Krzyżu święty! Zbaw mnie, zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, zbaw

przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty, ochraniaj nas od

powietrza, ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą.

Byśmy Twoją moc wychwalali wszyscy, za Twym światłem postępowali

przez całe życie i na wieki oglądali w niebie Zbawiciela Pana.

O Krzyżu święty! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń mnie od wszelkich niebezpieczeństw

duszy i ciała i zbaw mnie na wieki. Amen.