Modlitwa do błogosławionego Franciszka Drzewieckiego

przez | 13 września, 2022

Modlitwa do błogosławionego Franciszka Drzewieckiego

O Boże, dobry i troskliwy Ojcze, dziękujemy Ci, że nam dałeś w błogosławionym

Franciszku Drzewieckim świetlisty przykład kapłana całkowicie oddanego dziełu

Chrystusa i Kościoła poprzez wychowanie i miłość do najmniejszych, ubogich i do ludu.

Obudź w nas siłę Twego Ducha, abyśmy, jak ksiądz Franciszek, który stał

się niewinną ofiarą mogli świadczyć pośród ciemności egoizmu i zła, że tylko

miłość zbawi świat i że Ty jesteś Tym, który zwycięża jako

ostatni w ogromie swego nieskończonego miłosierdzia.

Dla chwały Twego imienia i aby zapanowało Twoje Królestwo

sprawiedliwości i pokoju, udziel nam łaski, za jego

wstawiennictwem, o którą prosimy. (podaj łaskę o którą prosisz) Chwała Ojcu…