Modlitwa do świętego Hiacynta z Rzymu

przez | 13 września, 2022

Modlitwa do świętego Hiacynta z Rzymu

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą

święty Hiacynt aż do śmierci walczył

w obronie wiary, spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy

z miłości ku Tobie

cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze

wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo

Ty jesteś prawdziwym życiem.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.