Litania do świętej Matki Teresy z Kalkuty

przez | 12 września, 2022

Litania do świętej Matki Teresy z Kalkuty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Matko Tereso z Kalkuty,

Święta Matko Tereso, od młodych lat służebnico Boga,

Święta Matko Tereso, posłuszna woli Bożej,

Święta Matko Tereso, chwało stanu zakonnego,

Święta Matko Tereso, nauczycielko i wychowawczyni młodzieży,

Święta Matko Tereso, wzorze pobożności,

Święta Matko Tereso, rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa,

Święta Matko Tereso, nauczycielko pokory,

Święta Matko Tereso, przykładzie cichości,

Święta Matko Tereso, wzorze chrześcijańskiej dobroci,

Święta Matko Tereso, przykładzie chrześcijańskiej miłości,

Święta Matko Tereso, wzorze miłosierdzia ewangelicznego,

Święta Matko Tereso, opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bezdomnych,

Święta Matko Tereso, matko sierot i ubogich,

Święta Matko Tereso, ucieczko opuszczonych,

Święta Matko Tereso, pociecho umierających,

Święta Matko Tereso, apostołująca przykładem życia,

Święta Matko Tereso, świetlany wzorze apostołów miłości,

Święta Matko Tereso, zdobywająca serca mocą miłości,

Święta Matko Tereso, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,

Święta Matko Tereso, do głębi przejęta duchem Chrystusa,

Święta Matko Tereso, wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbiedniejszych,

Święta Matko Tereso, czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii,

Święta Matko Tereso, ciesząca się chwałą świętych w niebie,

Święta Matko Tereso, można orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Matko Tereso.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje

Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy

za przykładem świętej Matki Teresy pełnili dzieła chrześcijańskiego

miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do

błogosławionych w Twoim królestwie. Amen.