Modlitwa do świętego Prota z Rzymu

przez | 12 września, 2022

Modlitwa do świętego Prota z Rzymu

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Prot aż do

śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy

z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich

sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.