Modlitwa Błagalna

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa Błagalna

W pokorze upadam przed Twoim nieskończonym majestatem, Boże, i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej teraźniejszej potrzebie.

Wyznaję z całej duszy, że Ty Panie jesteś Dawcą wszystkiego, jesteś Bogiem żywych i umarłych,

wszystkim mądrze rozporządzasz. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy sług Twoich, ilekroć do Ciebie z wiarą i ufnością się udadzą.

Wsparty Twoją Boską i niezawodną obietnicą, przychodzę dziś do Ciebie.
Boże, jedynie dobry i łaskawy, spraw to przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa,

Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, abym dostąpił łaski, o którą proszę………………….

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu….

Św. Szymonie, który kochałeś Boga i ludzi prawdziwą miłością służąc im bez granic, wspieraj wszystkich, którzy

się do Ciebie uciekają i wypraszaj u Boga to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.