Modlitwa do świętego Szymona

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Szymona

Św. Szymonie, który kochałeś Boga prawdziwą miłością i na wierze oparłeś swoje życie! Świadku Ewangelii,

głosicielu Imienia Jezus, czcicielu Maryi Panny, wierny synu

św. Franciszka, otocz opieką matki, by były szczęśliwe; umacniaj nauczycieli, by umieli

wymagać i kochać; patronuj studentom w poszukiwaniu prawdy, a

synów marnotrawnych prowadź w ramiona Ojca. Wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają, racz wysłuchać.

Amen.