Modlitwa Boże daj mi siły

Modlitwa Boże daj mi siły

Wszechmogący Boże, umocnij mnie swoją siłą, pociesz mnie swoim

bezgranicznym pokojem, rozraduj mnie pięknością Twojego oblicza.

Oświeć mnie światłością płynącą

z Twojej nie stworzonej jasności, oczyść

mnie i napełnij zapachem

Twojej niewysłowionej świętości.

Zanurz mnie w sobie i daj mi pić,

o ile to możliwe dla zwykłego śmiertelnika, w potokach łask płynących z

Ojca i Syna, z łaski Twojej współistotnej i współwiecznej Miłości

Amen.