Modlitwa do Jezusa na Krzyżu

Modlitwa do Jezusa na Krzyżu

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i

z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam,

abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary, nadziei i miłości, wraz z

prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy.

Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i

głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam,

mam przed oczyma to, co już w usta Twoje,

o dobry Jezu, włożył prorok Dawid:

Przebili ręce moje i nogi a, policzyli wszystkie kości moje (Ps 21, 17)