Modlitwa chorego

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa chorego

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy,

Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie,

Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie.

I ja, dotknięty chorobą,

zwracam oczy swe i serce do Ciebie.

Zmiłuj sie nade mną,

daj ukojenie w moim cierpieniu,

udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólu i choroby.

Daj mi siłę wytrwania i podtrzymuj nadzieję.

Matko Boża Jasnogórska !

Skieruj myśli moje ku

wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej,

pomóż mi zrozumieć Wolę Bożą,

aby zechciała mi zwrócić siły i zdrowie.

Amen.