Litania do świętej Matyldy

przez | 13 kwietnia, 2022

Litania do świętej Matyldy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta królowo Matyldo,
Święta Matyldo, Wierna służebnico Boga,

Święta Matyldo, Z Bogiem na modlitwie złączona,
Święta Matyldo, Wzorze modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Święta Matyldo, Ciesząca się łaską świętej wiary,

Święta Matyldo, Z wiarą łącząca dobre czyny,
Święta Matyldo, Pełna mocnej nadziei,
Święta Matyldo, Miłująca Chrystusa i Jego Ewangelię,

Święta Matyldo, Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Święta Matyldo, Przeniknięta duchem miłosierdzia,

Święta Matyldo, Pocieszycielko strapionych,
Święta Matyldo, Opiekunko ubogich,
Święta Matyldo, Wzorze gościnności,

Święta Matyldo, Goszcząca Chrystusa w ubogich,
Święta Matyldo, Przykładzie życia chrześcijańskiego,
Święta Matyldo, Wzorowa małżonko królewska,

Święta Matyldo, Wzorze życia cnotliwego,
Święta Matyldo, Mężnie znosząca przykrości,
Święta Matyldo, Fundatorko kościołów i klasztorów,

Święta Matyldo, Ozdobo chrześcijańskich kobiet,
Święta Matyldo, Ciesząca się chwałą nieba,
Święta Matyldo, Nasza orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Do Ciebie Panie lgnie moja dusza,
W: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się: Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Matyldę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Amen.