Modlitwa do Anioła Stróża naszego przełożonego

Modlitwa do Anioła Stróża naszego przełożonego

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. (podaj imię lub nazwisko) i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Proszę Cię,

skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy,

uczciwy i sprawiedliwy.

Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.

A nade wszystko, mój Aniele Stróżu,

proszę o pomoc,

abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.

Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami,

aby współpraca nasza przebiegała owocnie,

w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą. Amen.