Modlitwa do Archanioła Gabriela

przez | 2 czerwca, 2022

Modlitwa do Archanioła Gabriela

O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego,

wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.

Wielcy święci bracia, współsłudzy przed Bogiem !

Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.

Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.
Zdejmijcie nam z oczu opaskę,

którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.

Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.

Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.
Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego oblicza

Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w swej Miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.

Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.

Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. Amen.

  • Święty Michale Archaniele, – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Święty Rafale Archaniele, – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas!

Święty Gabrielu Archaniele, – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas ! Amen.