Modlitwa do błogosławionego Czesława

przez | 20 lipca, 2022

Modlitwa do błogosławionego Czesława

Boże, który św. Czesława dziewiczą czystością ozdobionego i gorliwością

zbawienia dusz płonącego przez czyny świętości i rozszerzanie

wiary w różnych narodach cudownym uczyniłeś, prosimy Cię,

abyśmy za jego przyczyną zawsze w wierze wytrwali i do Ciebie,

któryś jest jedynym sprawcą zbawienia wiecznego, za łaską Twoją dostać się mogli. Amen.