Modlitwa do świętego Apolinarego

przez | 21 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Apolinarego

Panie, skieruj swoich wiernych na drogę życia wiecznego, którą święty Apolinary,

biskup, ukazał swoją nauką i męczeństwem, a przez

jego wstawiennictwo pozwól nam tak trwać w Twoich przykazaniach,

abyśmy razem z nim otrzymali wieniec chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.