Modlitwa do Wawrzyńca z Brindisi

przez | 21 lipca, 2022

Modlitwa do Wawrzyńca z Brindisi

Boże, Ty dla chwały swojego imienia i zbawienia ludzi udzieliłeś świętemu

Wawrzyńcowi, kapłanowi, ducha rady i męstwa, daj nam za jego wstawiennictwem

w tym duchu poznawać, co należy czynić, i wypełniać poznane zadania.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.