Modlitwa przestrzeganie dekalogu

przez | 21 lipca, 2022

Modlitwa przestrzeganie dekalogu

Panie, skieruj swoich wiernych na drogę życia wiecznego, którą święty

Apolinary, biskup, ukazał swoją nauką i męczeństwem, a przez jego

wstawiennictwo pozwól nam tak trwać w Twoich przykazaniach,

abyśmy razem z nim otrzymali wieniec chwały. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.