Modlitwa do świętego Proroka Daniela

przez | 21 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Proroka Daniela

Wszechmogący Boże, który obdarzyłeś świętego Daniela Proroka Twego darem

mądrości i rozeznania, spraw za Jego przyczyną abyśmy

w tym życiu zawsze od ziemskich rzeczy do niebieskich sercem się podnieśli i z nim

w zmartwychwstaniu sprawiedliwych społem się cieszyć mogli. Przez naszego Pana

Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen !