Litania do świętej Marii Magdaleny

przez | 23 lipca, 2022

Litania do świętej Marii Magdaleny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno,

Zwierciadło pokuty,

Siostro wskrzeszonego Łazarza,

Uczennico Chrystusa Pana,

Która zostałaś powołana przez Chrystusa do prawdziwej pokuty,

Która obmyłaś łzami nogi Chrystusa,

Która obtarłaś swymi włosami nogi Jezusa i je ucałowałaś,

Która namaściłaś Jezusa kosztownymi olejkami,

Która zasłużyłaś, by usłyszeć z ust samego Chrystusa Pana, iż grzechy twoje są darowane,

Która wyprosiłaś u Chrystusa wskrzeszenie Łazarza,

Która ze swoją siostrą Martą gościłaś Chrystusa w swoim domu,

Która nie odstępowałaś Jezusa podczas Jego świętej Męki,

Która wraz z innymi zdejmowałaś Najświętsze Ciało Jezusowe z krzyża,

Która pośpieszyłaś w dzień Wielkiejnocy od rana do grobu Chrystusa,

Która oczekiwałaś ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa,

Która zasłużyłaś widzieć chwalebnego Chrystusa pod postacią Ogrodnika,

Która oznajmiłaś Apostołom Zmartwychwstanie Chrystusa,

Która zasłużyłaś widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Mario Magdaleno.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą

zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo

i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.