Modlitwa do świętej Marii Magdaleny

przez | 23 lipca, 2022

Modlitwa do świętej Marii Magdaleny

Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i Chwały Jezusa, która wszystkich

zadziwiłaś czcią i uwielbieniem dla Pana oraz płomienną miłością którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji Chrystusa.

Rozbudź w nas ufność w Jego bezgraniczną miłość i pragnienie przebaczenie każdemu: wiernemu i grzesznikowi.

Zlituj się nad zabłąkanymi, uwikłanymi w grzech, zniewolonymi

przez świat i zaprowadź ich do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i zostaną oczyszczeni.

Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem, prowadź nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy

dźwigając nasz własny krzyż, pamiętali o Krwi Pana która najpierw została za nas wylana.

Święta Mario witająca Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak Uczniów którzy

zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do spraw tego świata.

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i celem

naszego życia tak jak był celem Twojego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa do świętej Marii Magdaleny

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,

zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, abyśmy

trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali

wieniec chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen