Modlitwa do błogosławionego Józefa Eulalio Valdésa

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionego Józefa Eulalio Valdésa

Przenajświętszy Boże, Twoja łaska znalazła w bł. Józefie Eulalio Valdes podatny

grunt, żeby przekazywać Twoje miłosierdzie. Całe swoje życie poświęcił On

służbie biednym i chorym. Bądź uwielbiony za Jego

życie pełne cnót i poświęcenia. Przez wstawiennictwo Twojego Sługi, który

czynił miłosierdzie okaż, mi Panie Twoje Miłosierdzie oraz umocnij mą wiarę,

nadzieję i miłość. Proszę Cię, udziel mi łaski, której

potrzebuję. Niech się tak stanie, za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, Twojego

wiernego sługi brata Olallo Valdesa, na większą chwałę Twoją,

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.