Modlitwa do świętego Romana Jurajskiego

przez | 11 marca, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Romana Jurajskiego

Święty Romanie, orędowniku nasz przed Bogiem, miej w swej opiece

wszystkich zrozpaczonych, przeżywających trudności, załamanych

pod wpływem przykrości i życiowych ciosów. Módl się za tych, którzy są pogrążeni w depresji i nie widzą sensu swego życia.

Pomóż im o św. Romanie, odnaleźć motywy życia i nadziei w krzyżu Chrystusa.

Niech on stanie się dla nich jasnym źródłem światła w ich ciemnej nocy bezsiły i

beznadziei. Niech przykład Chrystusa cierpiącego umocni ich. Niech stanie się zachętą i umocnieniem do dźwigania własnego krzyża.

Ty, który we wszystkim dostrzegałeś wolę Bożą i przyjmowałeś ją odważnie i z radością,

uproś wszystkim cierpiącym duchowo, by doświadczyli miłującej bliskości Jezusa i

Jego Bolesnej Matki i by w wierze szukali pocieszenia i siły.

Daj im doznać również współczucia i pomocy ze strony innych, abyśmy wspierając się

wzajemnie, dążyli do królestwa niebieskiego, które dostanie się

zasmuconym i płaczącym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.