Modlitwa do Błogosławionego Piotra To Rot

Modlitwa do Błogosławionego Piotra To Rot

Błogosławiony Piotrze wzorowy ojcze trojga dzieci i mężu, który swe życie

poświęciłeś głoszeniu Chrystusa jako katechista w swej rodzinnej wiosce.

Ty w czasie prześladowań nie uląkłeś się wrogów wiary i potajemnie

prowadziłeś spotkania chrześcijan, chrzciłeś dzieci i udzielałeś schronienia prześladowanym.

Wierność Chrystusowi doprowadziła cię do męczeńskiej

śmierci, którą przyjąłeś z radością na chwałę Pana.

Módl się za wszystkich, którzy na Dalekim Wschodzie cierpią

prześladowania z powodu swej przynależności do Kościoła

Chrystusowego, i upraszaj im ducha męstwa i stałości. Proś Boga, aby cierpienia

współczesnych męczenników przyczyniły się do nastania

pokoju i wolności, a Kościół umacniał się

duchowo i wzrastał w liczbę wyznawców. Amen.