Modlitwa o pomnożenie wiary

Modlitwa o pomnożenie wiary

Jezu Chryste, Boski dawco wiary. Dziękuję Ci za dar głębokiego przekonania o prawdach

Twojej Boskiej nauki. Dzięki Twej łasce wiem, że tajemnice wiary są rękojmią niepojętej wielkości, mądrości Boga i Jego

miłości do ludzi. Wiem i to, że w zmiennej doli i niedoli

doczesnego życia są one nieomylną zapowiedzią wieczystej rzeczywistości, do której

powołałeś każdego człowieka. Panie, wierzę, a mimo to przeżywam niepokoje, chociaż ich nie spostrzega nikt z mojego otoczenia.

Niepokoi mnie najbardziej moja chwiejność na widok buntu i niewiary

wielu chrześcijan. Niepokoją mnie nieuczciwi ludzie, których pewność siebie i głośna zdobywczość w złem usiłują

przekreślić Twoje święte prawa. Odbierają mi odwagę niezrozumiałe wydarzenia, niezgodne – jak mi się zdaje – z Opatrznością Bożą.

W chwilach takich rozterek wewnętrznych przyjdź mi z pomocą, dobry Pasterzu dusz. Wraz z

apostołami wołam do Ciebie: Przymnóż mi wiary. Spraw w swej łaskawości, abym we wszystkich przejawach

codziennego życia mógł dostrzec choćby małą cząstkę cichego działania

Twojej tajemniczej ręki. O to Cię prosi z pokorą i wdzięcznością syn Twojej łaski. Amen.