Modlitwa do błogosławionego Wincentego Lewoniuka

przez | 23 stycznia, 2023

Modlitwa do błogosławionego Wincentego Lewoniuka

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego

Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw

łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w

wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.