Modlitwa do błogosławionej Joanny Mariii de Maille

przez | 28 marca, 2023

Modlitwa do błogosławionej Joanny Mariii de Maille

Ześlij nam, o Panie Boże, ducha mądrości i miłości, którym

napełniłeś swoją służebnicę, błosławioną wdowę Joannę Marię de Maille, która

wiernie Ci służąc wiodła życie pełne umartwienia,

modlitwy i poświęcenia. Przez Chrystusa

Pana naszego. Amen