Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny

przez | 27 marca, 2023

Najświętsza Panno, Matko strapionych, pocieszycielko wszystkich w Tobie

ufających, prosimy Cię przez czyste błogosławieństwo panieństwa twego, przez

najsłodsze imię Syna twego Jezusa i serce

Jego przenajświętsze: mód! się za nami grzesznymi. Wywyższonaś jest święta Boża

rodzicielko nad wszystkie chóry anielskie; wybrał Cię Pan i dał miejsce

w przybytku swoim. O przenajświętsza i najchwalebniejsza! za grzechy nasze okrutnie z Synem Twym na górze

Kalwaryi cierpiąca i mękę jego opłakująca, Matko najcierpliwsza, której serce miecz

boleści przy umierającym Synu twoim przeniknął, racz podźwignąć lud swój upadający, wzrusz

się wielkim smutkiem i wciskiem naszym i wszystkie boleści przemień

nam na pociechę w miłosierdziu Syna twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.