Modlitwa do świętego Ruperta

przez | 27 marca, 2023

Modlitwa do świętego Ruperta

Boże mój, nie dopuszczaj, abym zapomniał o ostatniej godzinie, udziel mi

raczej łaski, abym zawsze śmierć miał przed oczyma i za przykładem świętego

Ruperta przez całe życie przygotowywał się na nią, a potem

szczęśliwie umarł. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który

żyje i króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen