Litania do świętego Dobrego Łotra

przez | 26 marca, 2023

Litania do świętego Dobrego Łotra

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Zbawiciela,

Św. Dyzmo, zwycięzco samego siebie,

Św. Dyzmo, pocieszycielu czekających na śmierć,

Św. Dyzmo, pomocy konających,

Św. Dyzmo, ozdobo Kościoła Chrystusowego,

Św. Dyzmo, patronie grzeszników powracających do Boga,

Św. Dyzmo, który sam powróciłeś do Boga w ostatniej chwili życia,

Św. Dyzmo, patronie skazanych na śmierć i umierających,

Św. Dyzmo, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że zwrócił się

do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa,

Św. Dyzmo, któremu Jezus obiecał, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju,

Św. Dyzmo, uczysz, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga,

Św. Dyzmo, pierwszy zmarły święty,

Św. Dyzmo, rozgrzeszony przez Chrystusa,

Św. Dyzmo, wzorze doskonałego żalu za grzechy,

Św. Dyzmo, sprawiedliwie odbierający słuszną karę za swoje uczynki,

O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie Pana prośmy, racz dać, o Panie.

O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia,

spokojne i o dobrą odpowiedź na budzącym bojaźń Sądzie

Chrystusa, prośmy Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną, Pełną Chwały

Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi

wspomiawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy, Tobie, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

W: Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się.

Módlmy się: Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała

niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka

niewypowiedziana. Ty sam, Władco, w łaskawości

Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń mnie, Boże,

łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej

Twojej drogi, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy ani też nie pocałuje

Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie:

Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. Amen.