Modlitwa do świętego Dobrego Łotra

przez | 26 marca, 2023

Modlitwa do świętego Dobrego Łotra

O błogosławiony Łotrze! Otrzymałeś łaskę udziału w cierpieniach mojego Zbawiciela.

U boku Jezusa na krzyżu byłeś tam gdzie chciałbym być ja:

skruszony i pełen współczucia grzesznik. Twoja głowa

pochylała się ku Boskiemu Ukrzyżowanemu; i to jest moim pragnieniem.

Większość ludzi kochała Chrystusa za Jego cuda,

w Jego chwale. Ale Ty, Ty kochałeś Go w Jego opuszczeniu, w Jego bólu i konaniu.

Uproś mi, łotrowi jak ty, łaskę litości i pocieszenia w godzinie śmierci; by

ostatnie uderzenie mojego biednego

serca, tak jak to było z Tobą, dokonało się w komunii miłości z Sercem

Chrystusa Jezusa umierającego dla nas. Amen.

Modlitwa do świętego Dobrego Łotra

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz sprawiedliwość grzesznikom,

pokornie Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony

Syn Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam

wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.