Trzydniowe nabożeństwo do świętego Józefa w nagłej potrzebie

przez | 25 marca, 2023

Najukochańszy Oblubieńcze Maryi, zawsze Dziewicy, najdroższy mój

Patronie święty Józefie, do Ciebie się uciekam w tej tak trudnej mojej sprawie, przypominając Ci siedem boleści, którymi było przejęte na ziemi

twoje serce. Błagam Cię, racz mi uprosić pożądaną łaskę i pocieszyć

przez pamięć na tę radość ducha, gdy Maryja Niepokalana otaczała Cię swoją obecnością i troskliwością przy Twoim skonaniu. Przemów dziś do Niej za mną, aby przez miłość, jaką masz ku Niej, ulitowała się nade mną i pocieszyła mnie w tym nieszczęściu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Dzień drugi

Najmiłościwszy Opiekunie Jezusa, naszego Odkupiciela, uciekam się do Ciebie,

przedstawiając Ci tę moją prośbę. Błagam Cię przez te pociechy, którymi opływało tu na ziemi Twoje serce, kiedy Jezus

swą miłosną obecnością otoczył Cię w chwili Twego zgonu. O święty

mój Patronie, wyjednaj mi pożądaną łaskę i przemów za mną do Jezusa, aby przez tę miłość dla Niego, jaką było przepełnione

Twoje serce, ulitował się nade mną i pocieszył mnie w tym utrapieniu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Dzień trzeci
Najmiłościwszy Przedstawicielu Trójcy ziemskiej, mój najdroższy

Opiekunie, który jesteś obdarzony w Niebie szczególnymi

łaskami, oddaję Ci tę tak ważną dla mnie sprawę prosząc Cię, o święty mój Patronie,

przez pamięć na tę wielką chwałę, którą otoczyła Cię Trójca

Przenajświętsza po Twoim odejściu z tej doliny płaczu do nieba. Racz mnie

Jej przedstawić i uprosić mi tę łaskę, przez wzgląd na najgłębszą

cześć, którą Ty Jej oddawałeś tu na ziemi, aby raczyła ulitować

się nade mną i pocieszyć mnie w tym moim nieszczęściu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…