Modlitwa Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

przez | 25 marca, 2023

Modlitwa Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O Boże, któryś chciał, ażeby Twoje Wieczne Słowo za zwiastowaniem

Anioła przyjęło ciało Najświętszej Maryi Panny, użycz pokornej naszej

modlitwie, ażebyśmy, którzy Jej, jako prawdziwej Boga Rodzicielce, w

wierze cześć oddajemy, za Jej przyczyną pomocy od Ciebie doznali.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.