Modlitwa do świętej Gertrudy z Nijvel

przez | 23 marca, 2023

Modlitwa do świętej Gertrudy z Nijvel

Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś

swoją służebnicę, świętą Gertrudę, opatkę, abyśmy wiernie Ci

służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen