Modlitwa do świętego Tyburiusza z Mogrovejo

przez | 23 marca, 2023

Modlitwa do świętego Tyburiusza z Mogrovejo

Boże, który powiększasz Twój Kościół przy pomocy apostołów i krzewicieli

wiary równie gorliwych jak św. Turybiusz, Twój biskup spraw, aby społeczność Tobie

poświęcona każdego dnia umacniała się w wierze i świętości. Amen.

Modlitwa do świętego Tyburiusza z Mogrovejo

Boże, Ty chciałeś, aby apostolskie prace świętego Turybiusza i jego umiłowanie

prawdy przyczyniły się do rozwoju Twojego Kościoła, spraw, aby lud Tobie poświęcony

nieustannie wzrastał w wierze i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.