Modlitwa do świętego Gabriela Lalemanta

przez | 23 marca, 2023

Modlitwa do świętego Gabriela Lalemanta

Panie Boże, Ty dałeś nam za przykład św. Gabriel Lalemanta, który jako misjonarz

odważnie głosił Dobrą Nowinę tym, którzy nie znaleźli Jezusa, i poniósł za to męczeńską śmieć.

Spraw, byśmy boli godni miana Twoich wyznawców i na co dzień dawali świadectwo naszej wiary.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha św., Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.